پخش آنلاین - سرور#1
McQueen

McQueen

Alexander McQueen's rags-to-riches story is a modern-day fairy tale, laced with the gothic. Mirroring the savage beauty, boldness and vivacity of his design, this documentary is an intimate revelation of McQueen's own world, both tortured and inspired, which celebrates a radical and mesmerizing genius of profound influence.

داستان جادویی به ثروت الکساندر مک کوئین یک افسانه مدرن است که با گوتیک پوشانده شده است. این فیلم مستند، آشکارسازی زیبایی های وحشیانه، جسارت و شادابی طراحی او، یک افسانه صمیمی از دنیای خود مک کوئین است که هر دو شکنجه و الهام بخش است، که یک جنبش رادیکال و هیجان انگیز نفوذ عمیق را جشن می گیرد.


Duration: 111 Min

Quality: Blu-Ray 720

Rating: 0

8.2

Rating(1)


Leave a comment